20 stycznia 2021 godzina 21:28
Nawigacja
Podstawy prawne

Regulacje prawne

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich działa na postawie uchwały nr 234/2016 Rady Miasta Siemianowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich oraz na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz.575) , przepisów wykonawczych w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292 z 2011r., poz.1720).


Rozporządzenia, uchwały i statuty regulujące pracę placówki
Uchwała nr 234/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Uchwała nr 235/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NR 1
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. DĄBROWSKIEGO 13, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
E-MAIL:  sekretariat@pow1.siemianowice.pl  
TEL.  32 720 38 47   32 720 38 46 (tel./fax)
TEL. KOM. 608 534 122