20 stycznia 2021 godzina 20:51
Nawigacja
Kontakt

NASZ ADRES:

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1

W Siemianowicach Śląskich

ul. Dąbrowskiego 13

41-100 Siemianowice Śląskie

NIP 643 -176 – 72 – 35

REGON 364881085

tel. 32 720 38 47  tel./fax 32 720 38 46

e-mail: sekretariat@pow1.siemianowice.pl


Dyrektor Placówki

mgr Katarzyna Stawik

tel. 519-104-746

e-mail: dyrektor@pow1.siemianowice.pl

przyjmuje strony

w każdą środę w godzinach 10.00 – 11.00


Kierownik Działu Opiekuńczo-Wychowawczego

mgr Grażyna Majdczak

tel. 519-104-743

e-mail: g_majdczak@pow1.siemianowice.pl


Główny Księgowy

mgr Grażyna Górska

e-mail: g_gorska@pow1.siemianowice.pl


Inspektor ds. kadr i administracji

Izabela Sikora

e-mail: i_sikora@pow1.siemianowice.pl


Podinspektor ds. finansowo - księgowych

Beata Sprot

e-mail: b_sprot@pow1.siemianowice.pl


Pomoc administracyjna

Anna Siwakowska

e-mail: a_siwakowska@pow1.siemianowice.pl

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NR 1
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. DĄBROWSKIEGO 13, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
E-MAIL:  sekretariat@pow1.siemianowice.pl  
TEL.  32 720 38 47   32 720 38 46 (tel./fax)
TEL. KOM. 608 534 122